Overig.

Ten slotte hebben we nog regelmatig overige werkzaamheden in onze orderportefeuille,
zoals bijvoorbeeld hetgeen hieronder beschreven is:

R10050: Onderzoek naar scheurvorming flat te Eindhoven
R11003: Nieuwbouw poort De Vossenberg te Gilze
R12061: Nieuw te plaatsen geluidswand te Oosterhout
R12070: Construeren object Valensplein te Hoogeloon
R12079: Onderzoek en rapportage scheurvorming woonhuis te Veldhoven
R12090: Detailberekeningen dakopbouwen De Rotterdam tbv installaties e.d.
R12095: Opname pand Korvelseweg te Tilburg
R12106: Detailberekening nieuw te bouwen bedrijfspand te Tilburg
R12108: Detailberekeningen nieuw te bouwen bedrijfsruimte te Nispen

Van Aaken Constructief Advies  |  Naaldakker 12  |  5094 HC Lage Mierde  |  t. +31 (0) 6 558 48 116  |  f. +31 (0) 13 590 44 07  |  info@vanaakenconstructiefadvies.nl